Svitavy

Město Svitavy

Město Svitavy patří k nejstarším ve svém kraji. Bylo založeno někdy v polovině 12. století v těsné blízkosti významných kupeckých stezek. Leží v nadmořské výšce od 430 m (náměstí) do 450 m (železniční nádraží). Zeměpisná poloha města je 16° 28′ východní délky a 49° 45′ severní šířky. Katastr Svitav zaujímá celkovou plochu 3.133 ha.

Svitavské údolí je křídovou plošinou, vklíněnou mezi Českomoravskou vysočinu a předhůří Orlických hor z východu a severu, snižující se směrem k jihu. Nejvyšším bodem okresu je vrch Roh (660 m n. m.) na Hřebečském hřbetu a nejnižší v obci Rozhraní při řece Svitavě (354 m n. m.) Nejvyššími vrchy u Svitav jsou Sněžka (579 m n. m.) a Na Stráni (586 m n.m.) na Javornickém hřebenu.

Svitavy mají téměř 18.000 obyvatel a tvoří kulturní a správní centrum pro spádovou oblast s 26 obcemi, v nichž žije dalších asi 13 tisíc obyvatel

Svitavy jsou také významným průmyslovým centrem. Tradičně zde převládá textilní a strojírenský průmysl, reprezentovaný podniky SVITAP J.H.J.VIGONA, a.s. a TOS, a.s.Reprezentantem zahraničního kapitálu je tiskařský závod Westvaco, s.r.o.

O dynamickém rozvoji města svědčí zejména realizované významné investice. Jedinečný komplexní program bytové výstavby umožnil vznik nové městské části „Na Vějíři“, kde po výkupu pozemků a masivních investicích do infrastruktury byly vytvořeny podmínky pro výstavbu až pěti set bytů v individuální, obecní, ale i družstevní výstavbě.

Výkupy dalších pozemků a investicemi do infrastruktury město připravuje vhodné podmínky pro podnikatelské aktivity a nové investory. Jsou připraveny pozemky o celkové výměře 41,6 hektaru, celý záměr je rozpracován v projektu rozvoje průmyslové zóny.

Komplexně je pečováno o oblasti: školství (pět základních škol s právní subjektivitou, všechny byly v posledních letech značně modernizovány, vybaveny počítačovými třídami a moderními školními hřišti), kultury (koncertní sál, divadelní sály, výstavní síně a muzeum, kino) a zdravotnictví (nemocnice, která je postupně rekonstruována a modernizována). Sport a kultura jsou odvětví, která jsou městem výrazně dotována. Sportovní vyžití obyvatel umožňují zařízení: stadion s atletickou dráhou, krytý a otevřený plavecký bazén, tenisové kurty a dvě tenisové haly, umělá ledová plocha a další. Koncem srpna 2001 výčet sportovních zařízení doplnilo nové víceúčelové sportovní zařízení evropské úrovně – sportovní hala Na Střelnici.

Široce koordinovanou preventivní činností se daří udržet ve městě poměrně nízkou úroveň kriminality. Prvotním impulsem bylo zřízení komise pro prevenci kriminality a vypracování Komplexního programu prevence kriminality.

Také péče o veřejnou zeleň a pořádek ve městě jsou na velmi dobré úrovni. Za přístup města k řešení problematiky životního prostředí obdržely Svitavy v roce 1999, jako první město v ČR, nejvyšší ocenění v soutěži „Město v souladu s požadavky EU“, vyhlášené direktorátem Evropské unie pro životní prostředí. Další dvě ocenění město obdrželo i v letech 2000 a 2001.

Spolupráce s Českou energetickou agenturou, započatá při revitalizaci panelových domů (opravy bytového fondu), vyústila ve zřízení Městského energetického a poradenského střediska Svitavy (MEPS).

V rozvoji města se nepochybně odráží úzká spolupráce s místními podniky a firmami, která vychází z dlouholeté tradice pravidelných setkávání se představitelů města s významnými podnikateli, zástupci místních firem, představiteli bankovních domů a veřejné správy, jejichž účelem je vzájemná informovanost a podpora ve všech směrech života ve městě.