Výlety a aktivity

Toulovcovy Maštale

(15 km od Litomyšle i Poličky, cyklotrasa č. 4021) chráněný přírodní výtvor o rozloze 1083,6 ha nacházející se mezi Budislaví, Prosečí a Novými Hrady. Skály jsou tvořeny svrchnokřídovými pískovci mořského původu. V důsledku větrné a vodní eroze došlo k vytvoření hluboko zaříznutých roklí a postupným zvětráváním a kvádrovou odlučností k vypreparování skal a kaňonů bizardních tvarů. Oblast je spojena s pověstí o loupeživém rytíři Vavřinci Toulovcovi, který se zde ukrýval ve skalních slojích se svojí družinou. Proto se také užívá název Toulovcovy maštale. Nejatraktivnějšími útvary jsou: Městské maštale, Kolumbovo vejce, Kazatelna, Dudychova jeskyně, Panský stůl… Terén zpřístupňuje hustá síť značených cest, vytvářející možnost kruhových vycházek.

Košumberk

(25 km od Litomyšle, 2,5 hod. na kole) hrad na skále nad údolím Novohradky postavený okolo r. 1300. Po požáru r. 1573 renesančně opraven rodinou Slavatů z Chlumu a Košumberka, která hrad vlastnila. Po 30. leté válce,když rodina Slavatů zchudla, prodala zámek do vlastnictví hradeckých Jezuitů. Posledními vlastníky byla rodina Thurn – Taxis. Nyní je zřícenina přístupná a v budově purkrabství je otevřeno muzeum se sbírkami, které souvisí s hradem a Hamsovou léčebnou v Luži.

Nové Hrady

(15 km od Litomyšle, 1 hod. na kole, cyklotrasa č. 4021) – hrad postaven Z.Kostkou z Postupic v pol. 15 stol. na návrší zvaném Starý zámek. Z kruhového hradu se dochovala jen část hradby, kus zdi a terénní valy. Celé návrší bylo upraveno v park. R. 1767 byla na jižní straně vybudována křížová cesta. Nový zámek stavěl v letech 1774-1777 Jan Antonín Harbuval-Chamaré. K stavbě bylo použito materiálu ze starého hradu. R. 1804 byl dokončen celý rokokový zámecký areál, který se v původní podobě dochoval dodnes (české Versailles). V roce 1997 zámek zakoupili Petr a Magda Kučerovi z Prahy, a od té doby prochází celý zámecký areál rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Slavnostní otevření zámku se konalo dne 16. června 2001. Na nádvoří byla nově vybudována rokoková zahrada s fontánami a broderií ze stříhaného zimostrázu, rekonstrukcí prošel špýchar a rokokový altánek, ve výstavbě je druhé nádvoří zámku, zahradní domek a zámecký penzion. www.nove-hrady.cz

Růžový palouček

(7 km od Litomyšle, cyklotrasa č.4021) památné místo u obce Morašice (asi 340 m2 velký čtvercový pozemek), s porostem zvláštního druhu stepní růže Rosa gallica. K pozemku se váže řada pověstí, např. loučení pobělohorských exulantů s vlastí. Roku 1921 zde byl odhalen pomník památce českých bratří a J. A. Komenského.

Nedošínský háj

(3 km od Litomyšle, cyklotrasa č.4021) – státní přírodní rezervace o rozloze 30,70 ha zřízená pro ochranu dubohabrového lesa. S přilehlými rybníky tvoří významnou ornitologickou lokalitu. Původně panská obora Vratička, počátkem 19. století upravená na romantický park s četnými pavilony a temply. Do r. 1856 dějiště studentských majálesů (podklad pro Jiráskovu novelu Filozofská historie). Nyní zbyla jen kamenná kaplička sv. Antonína nad pramenem. Hájem prochází naučná stezka s 9 zastávkami.

Kozlov

(9 km od Litomyšle, 45 min. na kole) – víska, spojená s dílem malíře Maxe Švabinského (1873-1962), který zde pobýval před 1. svět. válkou v chaloupce rodiny Vejrychovy. V jejím záp. dřevěném štítě je originální malba – dva prosebníci a sv. Václav v rostliném ornamentu. V chalupě se nacházejí mnohé autentické dokumenty ze života a práce umělce.

Kozlovský kopec

(9 km od Litomyšle, 45 min. na kole) vrchol o nadmořské výšce 601 m. Roku 1933 na něm byla postavena chata M. Švabinského, dnes penzion s možností občerstvení. 100 m od chaty je typizovaná telekomunikačně-vyhlídková věž.

Naučná stezka na Černé hoře

(1 km, na kole 10 min.) – v nedávné době byly v městském lese na Černé hoře zpevněny cesty o délce zhruba 5 km a byla zde vyznačena přírodovědná stezka s informačními tabulemi. Terén mohou pro svou rekreaci plně využít chodci, běžci i cyklisté.

Svojanov

(16 km od Poličky, cyklotrasa č. 4019) – hrad založený Přemyslem Otakarem II. kolem r. 1265 k ochraně Trstenické stezky. Dnešní podoba je dílem empírové přestavby po požáru r. 1842 (starý palác již nebyl obnoven). Od roku 1993 se zde koná Svojanovské kulturní léto a Loutkářská pouť, hrad je přístupný, včetně stálé expozice keramiky Jana Kutálka.

Lukasova zpívající lípa

(11 km od Poličky, 60 min. na kole) Lípa stará více než 700 let – nejstarší lípa v ČR, v jejím vykotlaném kmeni si údajně starý hluchý písmák opisoval a prozpěvoval žalmy

Bystré

(13 km od Poličky, 60 min. na kole, cyklotrasa č. 4019) na město bylo povýšeno Karlem IV. v roce 1368, procházela zde jedna z větví Trstenické stezky, nachází se zde barokní radnice, kostel a fara, roubené chalupy – zpřístupněna je Brtounova chaloupka, renesanční zámek s parkem anglického typu – dnes ústav sociální péče pro mládež

Jimramov

(11 km od Poličky, cyklotrasa č. 4025) historické městečko založené r. 1235, r. 1643 vypáleno Švédy, po vydání tolerančního patentu bylo střediskem evangelíků, renesanční zámek z r. 1586, původně gotický kostel barokně přestavěný, rodný dům spisovatelů bratří Mrštíků a spisovatele Jana Karafiáta, autora Broučků

Rotunda sv. Kateřiny

Románská rotunda z lomového zdiva, goticky upravená ve 2. polovině 14. století. Areál tvoří zrušený hřbitov, renesanční zvonice ze 16. století a hřbitovní zeď z lomového kamene.

Kostel sv. Jakuba Většího s areálem

Klasicistní kostel vystavěný v letech 1794 – 1801 podle plánů J. Hardmuntha, součástí areálu jsou barokní sochy sv. Kateřiny, sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého a empírová plastika Kalvárie.

Hory u České Třebové

Poutní místo a bývalé lázně, které jsou dodnes spojeny s pobytem Boženy Němcové, která do České Třebové přijela na pozvání Františka Matouše Klácela. Dodnes stojí na horách výletní restaurace a Kaple Panny Marie.

Chaloupka Maxe Švabinského

Vesnice Kozlov leží v údolí na svazích Kozlovského kopce asi čtyři kilometry západně od České Třebové a její jméno je spojeno hlavně s Maxem Švabinským. Pobyt v Kozlově ovlivnil především jeho ranou tvorbu – konkrétně zde vznikla mnohá slavná díla z prvních dvou období jeho života. Ve štítu chaloupky, kde pobýval, je jeho pozoruhodná malba sv. Václava a ve štítu sousedního Pecháčkova statku sgrafito Žnečka, kterou namaloval za jediný den.

Rozhledna Maxe Švabinského

Na Kozlovském kopci (601 m) byla v roce 2001 návštěvníkům zpřístupněna rozhledna vysoká 55, 5 m s vyhlídkovou plošinou ve výši 33 m.

Otevírací doba: květen, červen, září, říjen: 10:00-18:00 o víkendech a svátcích, červenec – srpen: 10:00-18:00 denně
Kontakt: I. Trčková (KČT) tel: +420 602 144 116

Třebovské stěny

Nejmladší přírodní rezervace v regionu je situována na východě od České Třebové. Třebovské stěny se táhnou v délce šestnácti kilometrů od obce Damníkov ke zřícenině hradu Lanšperk.

Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka

Stezka Údolím Skuhrovského potoka je kombinací stezky smyslového vnímání a klasické naučné stezky. Leží v krásném údolí potoka poblíž České Třebové. Na 15ti zastávkách doplněných výkladovými tabulemi a prvky pro smyslové vnímání, se seznámíte s květenou i zvířenou území. Objevíte totemy a studánky, vyzkoušíte si čichárium i pohyb živočichů. Projdete se asi 8 km překrásnou krajinou. Stezka začíná v obci Rybník u hřiště u chatové oblasti Srnov a končí nad obcí Skuhrov u silnice směr Lanškroun. Stezkou prochází cyklotrasa č. 4050.

Andrlův Chlum

Rozhledna stojící na Andrlově chlumu (559 m. n. m.) nad Ústím nad Orlicí. Víceúčelová komunikační věž je vysoká 52 m s vyhlídkovou plošinou v 35 metrech. Pro veřejnost byla zpřístupněna v roce 1996.

Mladějovská úzkorozchodná železnice

Muzeum průmyslových železnic, expozice Mladějov na Moravě.
V muzeu můžete vidět parní, motorové a elektrické lokomotivy, stabilní motory a parní stroje, zemědělské a stavební stroje. V červenci a srpnu nabízí Muzeum pro veřejnost také jízdy historických vlaků, někdy také s doprovodným programem (ukázky historické vojenské techniky či jízdy historických vlaků ČD přes stanici Mladějov).

Žďárské vrchy

Karlštejn

Čtyři palice

skupina skal nedaleko Březin, 730 m. n. m., dominanta Žďárských vrchů, skalní útvary ve tvaru hlav – Paličatá, Děvín, Tvrz .., krásný výhled, cvičné horolezecké stěny

Devět skal

Milovský rybník

rybník založený již v roce 1610 u obce Milovy, středisko rekreace, východiště na okolní skalnaté vrcholy 

Prosíčka

vrch u Jimramova 742 m. n. m., s vrcholovými skalisky a nádherným rozhledem podle pověsti zde milenci skokem ukončili svou nešťastnou lásku

Andrlův Chlum

(15 km od Litomyšle) – vrchol s rozhlednou nad městem Ústí nad Orlicí. Cesta z Ústí vede podél 14 kapliček křížové cesty z r. 1755.

Další místa v kraji Smetany a Martinů (Litomyšlsko a Poličsko)

 • Balda(KČT 48, , A6, cyklo 4028) – bývalé lesní lázně, pramen železité vody s kapličkou
 • Borová (KCT 48, A4, cyklo 4022)- gotický kostel s kostnicí, jehož střecha připomíná helmici Turků, přírodní koupaliště, lidová architektura
 • Borovnice (KCT 48, A5, cyklo 4025) – Husův pomník vytvořený z tzv. Tříkrálového kamenu
 • Březiny (KCT 48, A4, cyklo 4022) – lidová architektura -rekreační chalupy, do 19. stol. sklářská huť Berkovka, dějiště románu T. Novákové „Drašar“, památné stromy – Luňáčkova a Drašarova lípa
 • Brlenka (KČT 49, C2, cyklo 4028) – původní dřevorubecká osada, dnes rekreační chalupy
 • Dolní Újezd (KČT 49, C1,cyklo 4026) – pomník obětem povstání nevolníků r. 1680
 • Hamry (KČT 50, D1, cyklo 104) – hamry zpracovávající železnou rudu, již v r. 1676 ukončen provoz
 • Hartmanice (KČT 50, D1)- barokní kaple na kopci, pod oltářem pochována Marie Rebeka z Hohenemsu, majitelka bysterského panství
 • Horni Újezd – Cikov (KČT 47, F3, cyklo 4019) – kaple sv. p. Marie, na býv. mlýně pamětní deska L. Pakostovi, vůdci selského postání r. 1680
 • Hory u České Třebové (KČT 49, B3) – poutní místo a býv.lázně, pobyt B. Němcové r.1851
 • Jedlová (KČT 48, B6, cyklo 4019) raně gotický kostel, zvonice ze 17. století, při rozšíření kostela byla zrušena kostnice ve které bylo nalezeno 78 000 lidských lebek
 • Jiráskovo údolí (KČT 49, C2, cyklo 4028) – údolí u Benátek, místo Jiráskových vycházek, motokros
 • Končiny (KČT 49, B1) – býv. poutní místo, novogotická kaple P. Marie, křížová cesta
 • Korouhev (KČT 48, A) – raně gotický kostel; dřevěné stavby zvonice a bývalé kostnice ze 17. století Krásné (KČT 48, A4) – typická vysočinská obec, lidová architektura, chráněné lípy velkolisté
 • Lezník (KČT 49, D1) – Muzeum kuriozit, sportovní letiště
 • Liboháj (KČT 48, A5) – lesopark na okraji města Poličky s památníkem mistra Jana Husa, vrchol Šibeniční vrch (614 m. n. m.) byl místem středověkých poprav
 • Litomyšl – Lány (KČT 49, C1) – židovský hřbitov
 • Lubná (KČT 49, D1, cyklo 4024) – poblíž přírodní rezervace „Lubenské kopce“ – starý bukojedlový les s lesní květenou
 • Mendryka (KČT 49, C3, ) – původně lovecký zámeček, dnes v rukou řádu sester, místo inspirovalo A. Jiráska k napsání Lucerny
 • Na Mandlu (KČT 49, B2) – empírový objekt bývalé mandlovny, chatová osada, koupaliště
 • Nedvězí (KČT 48, B6) – dějiště románu T. Novákové „Na Librově gruntě“
 • Oldřiš (KČT 48, A5, cyklo 4022) – osídlení i název obce souvisí s knížetem Oldřichem, první pís. zprávy o obci jsou z r. 876, podle pověsti sídlem Babinského
 • Pivnická rokle (KČT 47, E2) – pískovcový kaňon začínající 0,5 km nad osadou Dolany
 • Pomezí (KČT 48, A6, cyklo 4022) – pův. názvem Limberk, gotický kostel sv. Jiří, barokní kaple, na místě původní tvrze stojí sýpka s letopočtem 1717, sídlo rytířů z Leewendorfu (Limberka)
 • Přívrat (KČT 49, B2) – lyžařský vlek
 • Pustá Kamenice (KČT 48, A3) – býv. hornická osada a hutě, název „Pustá“ pochází z období třicetileté války, kdy byla zničena Švédy, dodnes zachovány zbytky kutacích jam na železnou rudu, barokní kostel
 • Pustá Rybná (KČT 48, A4, cyklo 4022) – evangelický klasicistní kostel sv. Bartoloměje
 • Roudná (KČT 47, E3) – chatová oblast v údolí Novohradky, koupaliště
 • Sádek (KČT 48, A5, cyklo 4025) – barokní kostel Nejsv. Trojice s hranolovou věží staršího původu
 • Sebranice (KČT 49, D1, cyklo 4024) – zachována dřevěná lidová architektura, koupaliště
 • Sedlišťka (KČT 49, C1) – na místě vodní tvrze ze 14. stol. barokní sýpka z 18. stol.
 • Sněžné (KČT 48, B4, cyklo 104) – působiště mnoha malířů Vysočiny, v blízkosti litinové kříže z bývalých železáren v Kadově, barokní fara, rychta
 • Starý Svojanov (KČT 50, D1, cyklo 104) – roubené horácké chalupy, barokní původně gotický kostel z 13. – 14. století
 • Svatá Kateřina (KČT 48, A4, cyklo 4021) – typická roztroušená vysočinská ves, místo dalekých rozhledů
 • Široký Důl (KČT 48, A5) – Silův statek – typická selská stavba Poličska, místo pobytu Jana Jílka ze stejnojmenného románu Terezy Novákové
 • Štarkov (KČT 48, B5, cyklo 104) – zřícenina hradu z 13. století, umístěného na skalní vrchol, skála s puklinovou jeskyní – chráněný přírodní výtvor)
 • Trstěnice (KČT 49, D2, cyklo 4023) – podle názvu pojmenována středověká obchodní cesta, statek Vojnarka
 • Údolí Křetínky (KČT 50, C1 – D1, cyklo 104 a 4027) – přírodní park, přírodní zajímavosti v okolí řeky Křetínky, rozloha 5570 ha
 • Vopařilova jedle (KČT 47, F3, cyklo 4019) – mezi Lubnou a Širokým Dolem stará mohutná jedle
 • Vlčkov (KČT 49, B2) – každoroční slavnosti „Otvírání studánek“
 • Vranice (KČT 47, E3,cyklo 4021) – chatová osada, dětské tábory, výchozí místo do Maštalí.