Česká Třebová

Město Česká Třebová

Česká Třebová je městem s bohatou historií, které žije sportem a kulturou a patří mezi nejvýznamnější města regionu na Českomoravském pomezí. Bohatá historie města, kterou prezentují významné památky a také místy ještě nedotčená příroda, lákají stále více turistů. Oázou klidu je městský park Javorka, který vybízí k odpočinku a procházkám. Nalezneme v něm významné prameny, rybníček i řadu sochařských a architektonických památek.

Česká Třebová je tradičně označována jako město železničářů, ostatně s příchodem železnice před 150 lety souvisí i počátek dynamického rozvoje města. Velkou dopravní křižovatkou je i dnes, bylo by ovšem chybou chápat toto více než sedmnáctitisícové město jen jako železniční uzel.

Historie

Za nejstarší zmínku o České Třebové je považován rukopis, řazený do let 1278 – 1281, uložený ve vatikánské knihovně. Jako město je poprvé jmenováno v roce 1292 v zakládací listině zbraslavského kláštera. Česká Třebová bývala odnepaměti správním centrem, kam se obraceli obyvatelé okolních obcí se svými záležitostmi a kde bývaly souzeny případy porušování zákonů. V roce 1845 se Česká Třebová stala municipálním městem, což znamenalo zvýšení vlivu samosprávy a získání faktické nezávislosti na majiteli panství.

Kulturní památky

Nejvýraznější kulturní památkou města je jistě rotunda svaté Kateřiny, jejíž vznik je úzce spjat se vznikem České Třebové. Jedná se o jedinou dochovanou rotundu ve východních Čechách. Byla založená v 1. polovině 12. století a částečně rekonstruovaná v barokním slohu na počátku století dvacátého. Další cenné architektonické objekty najdeme na Starém náměstí, kterému dominuje Stará radnice. Tu dal v roce 1546 postavit Petr Bohdanecký z Hodkova. Nejen tato renesanční budova, ale také replika italské kašny, morový sloup z počátku 18. století, kostel svatého Jakuba Většího a nedaleká fara iniciovaly vyhlášení centra města městskou památkovou zónou v roce 1995.

Příroda v okolí města

Česká Třebová, město v podhůří Orlických hor se rozprostírá v údolí řeky Třebovky a obklopují ho zalesněné vyvýšeniny Kozlovského a Hřebečovského hřbetu. Božena Němcová, která navštívila lázně Hory u České Třebové, dokonce označila okolí města za jedno z nejkrásnějších. Najdeme zde i nejmladší přírodní rezervace v regionu – Třebovské stěny, přes které vede nedávno otevřená smyslově naučná stezka „Údolím skuhrovského potoka“. Příroda je místem procházek a daří se zde nejen turistice – okolí České Třebové je také protkáno sítí cyklostezek, které zároveň propojují celý region. Kromě turistiky a cykloturistiky nabízí Česká Třebová sportovní vyžití lyžařům a běžkařům – ti naleznou na 30 kilometrů udržovaných běžeckých tras, které začínající ve sportovním areálu na Horách.

Sport

Česká Třebová je tedy i městem sportovním. Ve zdejších oddílech vyrostla řada reprezentantů, kteří proslavili naše město i na úrovni republikové a mezinárodní. Ke sportovnímu vyžití veřejnosti přispívá velké množství letních i zimních sportovních areálů. Velká obliba sportovních aktivit dala vzniknout nejmasovější sportovní akci ve městě – Týdnu sportu, na kterém je organizováno každý rok více než 130 soutěží, na nichž se scházejí vždy téměř dvě tisícovky sportovců všech věkových kategorií.

Kultura

Kulturní tradice v České Třebové je bohatá a dlouholetá. Mezi nejoblíbenější druhy umění patří v České Třebové divadlo. Potvrzují to vyprodaná představení hostujících souborů, existence dvou místních amatérských souborů a také velká návštěvnost několika divadelních festivalů, které se ve městě konají. Na jaře je to festival alternativního divadla Tyjátr na trati, na podzim přehlídky věnované české a slovenské dramatické tvorbě a spojení divadla a hudby. Kromě svátků divadla je nutné zmínit také akce věnované hudbě. Zde figuruje na předních místech Hudební festival Antonína Benewitze, pojmenovaný po rodákovi z blízkého Přívratu a zaměřený na hudbu klasickou. Další velkou přehlídkou je Jazzrock fest, kde jsou prezentovány hudební formace na pomezí rocku, jazzu a příbuzných stylů. Na těchto i jiných hudebních akcích mají možnost se představit i místní amatérské hudební skupiny, kterých je v České Třebové opravdu hodně a pokrývají celé spektrum hudebních žánrů.