Litomyšl

Město Litomyšl

Město Litomyšl leží v nadmořské výšce 320-370 metrů na okraji tzv. Loučenské tabule a Českotřebovské vrchoviny, které jsou součástí Svitavské pahorkatiny, jež náleží do soustavy České křídové tabule. Od severozápadu od Vysokého Mýta sem zasahuje jakási úzká zátočina východočeské nížiny, na východě od České Třebové a na jihu směrem od Poličky je potom Litomyšl obklopena nevysokými pahorkatinami a hřbety dosahujících výšky kolem 600 metrů nad mořem. V minulosti byl litomyšlský úval jižním zálivem druhohorního moře, jehož usazeniny dnes tvoří četné opukové skály a cihlářské jíly v okolí. Na vodní toky je Litomyšlsko chudé, neboť leží na samém okraji vodního předělu mezi Černým a Baltským mořem. Významnější je pouze řeka Loučná, která Litomyšlí protéká.

V okruhu 20 kilometrů se nacházejí města Svitavy, Česká Třebová, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí a Polička. Litomyšl leží na hlavním silničním tahu číslo 35 Olomouc – Hradec Králové, přibližně 150 kilometrů od Prahy, 85 km od Brna a asi 50 km od Hradce Králové. Město rovněž leží na železniční trati Choceň-Litomyšl, popř. je dostupné autobusem ze železniční stanice Česká Třebová.

Neopakovatelnou atmosféru moderního historického města Litomyšl poznáte nejlépe během prohlídky.

Startovacím místem našeho putování městem bude renesanční Dům U Rytířů 1, který se nachází přibližně uprostřed bezmála 500 m dlouhého, podloubím lemovaného, Smetanova náměstí. Procházíme náměstí a míjíme gotickou Radniční věž 2 a řadu barokních a klasicistních domů. Za pomníkem Bedřicha Smetany 3 se dáme doleva. Kolem pedagogické školy 4 projdeme až ke Smetanovu domu 5 a na promenádu podél řeky Loučné 6. Odtud se přes Komenského náměstí dostaneme zpátky na náměstí Smetanovo a první cestou se dáme opět doleva. Jiráskovou ulicí projdeme kolem pomníku A. Jiráska 7, Regionálního muzea 8 a kostela Nalezení svatého Kříže 9 až do zámeckého areálu10. V zámeckém areálu, který je od roku 1999 zapsán na Seznam UNESCO, můžete kromě dvou prohlídkových okruhů 11 navštívit zámecké sklepy se stálou expozicí soch Olbrama Zoubka 12, Městskou galerii, rodný byt Bedřicha Smetany 13 nebo Muzeum antického sochařství a architektury 14. Z renesančního zámku je jen pár kroků do moderně zrekonstruovaných Klášterních zahrad 15, které vám kromě nádherného výhledu na Litomyšl poskytnou i místo k odpočinku. Kolem kostela Povýšení sv. Kříže 16 projdete na Šantovo 17 a dále na Toulovcovo náměstí s nejstarším sakrálním prostorem ve městě – kostelíkem Rozeslání sv. Apoštolů 18. Přes Váchalovu uličku 19 projdete zpět na Smetanovo náměstí. Putování doporučujeme zakončit posezením na některé z mnoha předzahrádek.

Zámecký areál – památka UNESCO

Litomyšlský zámek, národní kulturní památka a památka UNESCO, je hlavní dominantou města a jednou z nejvýznamnějších památek renesance u nás. Historie osídlení zámeckého návrší a pozdějšího zámku je s historií města neodmyslitelně spjata po celou dobu jeho existence. Dnes je zámek jedním z turistických magnetů, které do Litomyšle každoročně přitahují tisíce turistů.

Zámek je v majetku státu a ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Sychrov.

Oficiální internetové stránky zámku:
www.zamek-litomysl.cz

Oficiální stránky zámeckého návrší:
www.zamecke-navrsi.cz

Dům U Rytířů

Dům U Rytířů byl postaven v renesančním slohu ve čtyřicátých letech 16.století. Je jedním z nejkrásnějších domů v Litomyšli a jedním ze skvostů renesanční městské architektury v Čechách. Po požáru v roce 1540 si jej postavil a vyzdobil kameník Blažek, který zřejmě pracoval i na výzdobě pardubického zámku nebo stavěl hřbitovní kostel ve Vysokém Mýtě. Původní vzhled domu doplňoval vysoký renesanční štít, nahrazený dodnes zachovanou empírovou atikou až po požáru v roce 1814.

Kamenná fasáda domu je zdobena reliéfní dekorativní a figurální výzdobou, jejíž náměty jsou čerpány z dobových grafických předloh. Podle postav dvou ozbrojenců po stranách prostředního okna dostal také dům své dnešní jméno, proslavené hlavně díky povídce A. Jiráska – „U rytířů“. Kromě rytířů zdobí fasádu ještě další figury – student, kupec, dokonce mořská panna, lev nebo jednorožec. V interiéru se dochoval renesanční kazetový strop a reliéfně zdobené kamenné pilíře. Od dokončení rekonstrukce v roce 1977 slouží dům U Rytířů jako výstavní síň, původně pro stálou expozici obrazů litomyšlského malíře Josefa Matičky. Dnes zde Městská galerie Litomyšl pořádá krátkodobé výstavy výtvarného umění.

Dům prošel několika úpravami, velkou opravou a konzervací v šedesátých letech 20. století a jeho fasáda byla znovu restaurována v letech 1999-2000.

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže s kolejí

Řád piaristů byl do Litomyšle uveden Frebonií z Pernštejna v roce 1640. Piaristé (do Litomyšle přišli z Mikulova) byli řádem vzdělávacím, jejich cílem bylo vychovávat ve svých školách především chudou mládež. Litomyšlské piaristické gymnázium bylo otevřeno v roce 1644. V té době už stála tři křídla piaristické koleje (poslední bylo dostavěno až roku 1681) a školy s malým kostelem na místě dnešního chrámu. Součástí koleje je refektář se štukovou a malířskou výzdobou a podobně zdobená kaple zvaná Očistec. Už při založení koleje vznikla rozsáhlá, později několikrát upravovaná zahrada se sadem, která dnes tvoří důležitou část komplexu tzv. Klášterních zahrad.

V roce 1714 začal majitel litomyšlského panství, hrabě František Václav z Trautmannsdorfu se stavbou nového velkého kostela a nových škol. Namísto původních plánů Mikuláše Rossiho byl přijat projekt významného barokního architekta Giovanni Battisty Alliprandiho (v Litomyšli – v proboštském kostele – je i pohřben), po jeho smrti v roce 1720 dokončoval stavbu kostela František Maxmilián Kaňka, který jen upravil vzhled fasád a byl zřejmě autorem interiérů. Budova školy (dnešní Muzeum a galerie) byla dokončena roku 1719 (nad portálem byla osazena socha zakladatele řádu – sv. Josefa Kalasanského), stavba kostela o tři roky později. Na výzdobě kostela se podílela řada dalších významných umělců – sochy čtyř evangelistů v křížení a sv. Václava a sv. Prokopa na fasádě vytvořila dílna M. B. Brauna (Jiří Pacák), klenbu kupole vymaloval r. 1728 Václav Jindřich Nosek a obraz na hlavním oltáři dodal významný italský malíř F. Trevisani. Kostel se stal neodmyslitelnou součástí panoramatu města a je jednou z nejvýznamnějších barokních staveb regionu.

Vybavení kostela utrpělo nejprve několika požáry – zejména v letech 1735, 1775 a 1814. Při požáru r. 1775 bylo velice poničeno vnitřní vybavení, výmalba kupole, která už nebyla obnovena, a padl mu za oběť i oltářní obraz, který byl o tři roky později nahrazen kopií profesora vídeňské akademie V. Fischera. Zařízení bylo doplňováno ještě i v průběhu celého 19. století.

Kostel sloužil především bohoslužbám otců piaristů a studentů piaristických škol. Stal se také místem posledního odpočinku příslušníků řádu i hrabat z rodu Trautmannsdorfů a Valdštejnů-Vartenberků.

V letech 1948-1949 proběhla oprava kostela (opravy věží a krytiny).

Už od roku 1958, kdy byl poprvé oficiálně konstatován havarijní stav celého kostela, se pak táhnou neúspěšné snahy o jeho rekonstrukci. V roce 1972 byl kostel převeden do vlastnictví státu (od té doby jej spravuje Památkový ústav v Pardubicích, dříve KSSPPOP). Teprve v roce 1978 byl zpracován projektový úkol na celkovou rekonstrukci, práce však ani poté nezačaly. V letech 1981-82 bylo demontováno vnitřní zařízení kostela a část vybavení byla předána k restaurování; k plánované demontáži soch evangelistů a varhan však už nedošlo a práce byly opět zastaveny. Na začátku devadesátých let proběhlo v kostele několik koncertů v rámci festivalu Smetanova Litomyšl.

Už v roce 1967 bylo zjištěno demolování rakví v kryptě kostela, vandalové se ostatně podepsali i na ničení ostatních částí stavby.

V letech 1991-94 pak proběhla částečná rekonstrukce chrámu. Opravena byla střecha (zejména nebezpečně prověšené krovy), obě věže a fasáda. V letech 1997-2000 pak byla opravena i budova koleje.

V rámci Revitalizace zámeckého návrší v letech 2010-2014 došlo konečně i na rehabilitaci interiéru kostela. Rekonstrukce nechává vyniknout vznosnosti vnitřních prostor modelovaným světlem. Přes transept byla vložena ocelová lávka, jenž umožňuje vnímat chrámovou loď z výjimečného úhlu pohledu. Veškerý mobiliář i oltáře byly precizně zrestaurovány, podlaha byla pojednána bronzovými nápisy připomínajícími nejdůležitější okamžiky stavby. Na ochozu vznikla expozice sakrálního umění královéhradecké diecéze a krypta je uzpůsobena pro případné intervence výtvarných umělců. Do jižní věže bylo začleněno spirálovité schodiště vedoucí na novou vyhlídkovou terasu.

Prohlídku kostela je možné domluvit na tel. 727 878 444.

Klášterní zahrady

Klášterní zahrady leží u bývalého piaristického kláštera, mezi dvěma litomyšlskými chrámy. Nedaleko zámku, na vyvýšenině nad městem. Při nedávné rekonstrukci byly upraveny do podoby reprezentativní městské zahrady.

Prostor dnešních Klášterních zahrad patří historicky k proboštskému chrámu Povýšení sv. Kříže, piaristickému klášteru s kostelem Nalezení sv. Kříže a k Augustově tiskárně. Klášterní zahrada sloužila vždy jako užitková a okrasná. V době před vystavěním barokního piaristického chrámu měla renesanční úpravu. Pozdější úpravy byly barokní, i tehdy tu byla zelinářská i ovocná zahrada, v části byla štěpnice. V části zahrad u proboštského kostela se nacházel jak katolický, tak protestantský hřbitov. Dnes jsou zahrady uzavřeny starými i nově postavenými opukovými zdmi, které částečně probíhají v místě původního městského opevnění. Ještě ve 30. letech 20. století byly zahrady používány a udržovány. Po odchodu piaristů z Litomyšle v roce 1948 zcela zpustly a nebyly od té doby používané ani přístupné.

Zahrady se nacházejí v těsném sousedství významných dominant města a ve strategicky položeném místě v centru městské památkové rezervace. Také proto se město rozhodlo uvést je do důstojného stavu. V říjnu roku 1997 vyhlásilo veřejnou soutěž, jejímž předmětem bylo „architektonické řešení prostoru Klášterních zahrad jako veřejného městského parku či zahrady“. Cílem bylo vytvořit odpočinkové místo pro obyvatele i návštěvníky města v centru zámeckého návrší. Soutěže se zúčastnily přes dvě desítky architektonických kanceláří; vítězem se stal ing. Zdeněk Sendler z Brna.

Hlavní motivy vítězného návrhu jsou „zahrada – divadlo, divadlo – zahrada (dominanty kostelů s výhledem na pozadí historického města)“, geometrické pojetí prostoru a propojení zahrad se zámeckým areálem a městem.

V květnu 1999 byla zahájena rekonstrukce, která trvala déle než rok. Po jejím dokončení byly Klášterní zahrady slavnostně otevřeny 2. září 2000 v rámci oslav Dnů evropského dědictví netradičním svatebním ceremoniálem za přítomnosti několika desítek starostů historických měst a téměř tří tisíc dalších návštěvníků a hostů.

Areál zahrad má rozlohu přes jeden hektar. Návštěvník tu najde altán s výhledem na město, „šachovnici“ s trvalkami i květinové záhony. Plochy trávníků jsou určeny k volnému pohybu i odpočinku. V centru zahrad se nachází bazén s mlhovištěm a sousoší, které městu daroval sochař Olbram Zoubek. Součástí zahrad je také sociální zařízení, v budově bývalé kočárovny je prostor, kde se budou moci návštěvníci občerstvit a posedět v příjemně upraveném suterénu. Nezbytností je celoplošné automatické zavlažování a osvětlení celého prostoru (několik variant – úsporné celonoční, večerní a slavnostní osvětlení).

Klášterní zahrady jsou přístupné od dubna do října od 8,00 do 22,00 hodin, od listopadu do března od 8,00 do 19,00 hodin.

Portmoneum – Museum Josefa Váchala

Historie Musea Josefa Váchala začíná v roce 1920, kdy důchodenský úředník, amatérský tiskař a milovník umění Josef Portman zve do Litomyšle svého přítele, malíře, grafika a spisovatele Josefa Váchala, a žádá ho o vyzdobení stropů a stěn dvou místností svého domu.

Josef Váchal, svérázný, výjimečný umělec, za svého života nedoceněný, vynikl především jako grafik a tvůrce krásné knihy, kterou pojímal jako svébytný umělecký artefakt a tvořil ji celou sám od vlastního rukopisu, sazby, barevných či černobílých dřevorytů až po vazbu. Knihy vydával na ručním papíru v nákladu jeden až dvacet výtisků. Kromě knih se zabýval volnou grafikou, zejména vícebarevným dřevorytem, malbou, zdobením keramiky a malířskou a řezbářskou výzdobou nábytku. Jeho spisovatelské i výtvarné dílo myšlenkově osciluje mezi hlubokou a poučenou úctou k barokní knižní produkci, kramářské písni a lidovým „krvavým“ románům 18. a 19. století a zájmem o orientální náboženství a filosofii, theologii a démonologii. Josef Váchal tehdy Portmanově žádosti vyhověl a v roce 1924 své práce v Litomyšli dokončil.

Váchalovy nástěnné malby v Portmoneu jsou tak složitou strukturou, že je velmi těžké popsat je jednoduchým způsobem. Na první pohled naprosto nesourodá směsice námětů a malířských stylů má svoji vnitřní logiku, kterou nelze dešifrovat bez znalosti celého Váchalova díla, ale především bez znalosti jeho životních postojů a názorů na umění. Malby jsou protkány desítkami významových a přímých citací jiných umělcových děl. Nalézáme zde krajinu a vedle ní množství ďáblů, ďáblíků, skřetů a duchů, střídajících se s klasickými tématy křesťanské ikonografie a s odkazy na hinduistickou bhavagadhítu a jiné orientální prameny. Jedná se vlastně o jakýsi ORBIS PICTUS Váchalova duševního života a uměleckých názorů.

Když v roce 1991 zakoupilo nakladatelství Paseka od Národní galerie v Praze Portmanův dům včetně maleb s úmyslem devastované dílo zachránit, byly nástěnné malby opravdu v žalostném stavu. Část plochy maleb byla ztracena při výměně oken a dveří v 70. letech a osudovou událostí byl zejména požár na konci 70. let. Vlivem zateklé vody došlo k oddělení maleb od nosných omítek, částečnému opadání a zvětšení prasklin. Navíc byla malba před zahájením restaurátorského zásahu pokryta sazemi, prachovými nečistotami a místy i výkvětem sanytru. Narušená statika stavby se projevila puklinami v klenbě. Celková nesoudržnost maleb s hlinkovými podklady a špatný stav omítek vedl k rozhodnutí realizovat nejnáročnější a také nejriskantnější restaurátorský postup – transfer maleb, což znamená jejich sejmutí a opětné osazení na nové omítky. Po sejmutí transferů byly odstraněny zbytky omítek a během léta 1992 provedla stavební firma všechny práce podmiňující úspěšnost záchrany díla: novou střechu, zpevnění klenby, izolace a nanesení nových omítek. Do června 1993 pak restaurátoři pod vedením Jiřího Látala umístili malby zpět na stěny, provedli barevnou retuš a částečnou rekonstrukci pomocí dochované fotodokumentace.

Všechny práce financovalo a organizovalo nakladatelství Paseka z úcty k Váchalovu dílu a 26. června 1993 otevřelo jeho museum. Nazvalo jej Portmoneum, tak jak je pojmenoval Váchal v roce 1924 ve svém Krvavém románu.

Od listopadu 2016 provozuje expozici Portmonea Regionální muzeum v Litomyšli.

Otevírací doby

Hodinová prohlídka – město

zajišťuje Infocentrum Litomyšl, Smetanovo náměstí 72, 570 01 Litomyšl
Tel. 461 612 161, e-mail: ic@litomysl.czwww.ticlitomysl.cz

Skupina  do 10 osob 600,- Kč
Skupina  do 45 osob 1000,- Kč
Skupina  do 10 osob v cizím jazyce 800,- Kč
Skupina  do 45 osob v cizím jazyce 1700,- Kč
Audioprůvodce  (Čj, Aj, Nj) 100,- Kč/5 hod. (+ vratná záloha 500,- Kč)

 

Státní zámek Litomyšl – prohlídky, základní okruh, mimořádné okruhy

Státní zámek Litomyšl, Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl
Základní prohlídkový okruh:  reprezentační sály + zámecké divadélko (50 min)
Mimořádné okruhy: celým zámkem (90 min), expozice klavírů (60 min), skupinová prohlídka pro MŠ a ZŠ (30 min)

Tel.: 461 615 067, e-mail: litomysl@npu.cz
Zámecká pokladna – tel. 775 422 218, e-mail: litomysl.pokladna@npu.cz
www.zamek-litomysl.cz

Dospělí 120,- Kč/os/okruh
Dítě, studenti, senioři, ZTP 80,- Kč/os/okruh
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2-3 děti) 320,- Kč/okruh
Dospělí v cizím jazyce 240,- Kč/os/okruh
Dítě, studenti, senioři v cizím jazyce 160,- Kč/os/okruh
Mimořádné okruhy:  
Celým zámkem (zámecké divadlo,
reprezentační sály a hostinské pokoje)
200,- Kč/os (dospělí)
140,- Kč/os (dítě, student, senior)
Klavír? Klavír? Klavír? (nyní nepřístupná!) 70,- Kč/os (dospělí)
40,- Kč/os (dítě, student, senior, ZTP)
Skupinová prohlídka pro MŠ a ZŠ 40,- Kč/os a pedagogický dozor zdarma

Otevírací doba

Duben a říjen 10 – 16 hod (sobota, neděle a svátky)
Květen 10 – 16 hod (úterý – neděle)
Červen 10 – 17 hod (úterý – neděle)
Červenec, srpen 10 – 18 hod (úterý – neděle)
Září 10 – 17 hod (úterý – neděle)

S ohledem na délku prohlídky Celým zámkem jsou pevně stanoveny začátky prodloužené prohlídkové trasy v dubnu, květnu, červnu, září a říjnu na 11 a 13 hod. V červenci a v srpnu odchází prodloužená prohlídka v 11, 13 a 15 hod.

 • Poslední prohlídka vždy 1 hodinu před zavírací dobou.
 • Zámek je přístupný bez polední přestávky.
 • Areál zámku je otevřen od 9 hod. Francouzská zahrada se uzavírá ve 22 hod.
 • Zavíracím dnem je pondělí, případně den po státním svátku, který vychází na pondělí.
 • Mimo návštěvní dobu prohlídka možná pouze po předchozí domluvě se správou zámku.
 • Skupiny nad 10 osob je nutné předem rezervovat.

Zámecká obrazová galerie – II. patro zámku

kontaktní adresa: Městská galerie, Smetanovo náměstí 110, 570 01 Litomyšl
Tel.: 461 614 765 (Dům U Rytířů – paní Schlaichertová), e-mail: galerie@litomysl.czwww.galerie.litomysl.cz

Dospělí 40,- Kč
Studenti, důchodci od 65 let 20,- Kč
Děti do 18 let zdarma

Otevírací doba (od 29. 4. 2017 do 1. 10. 2017):

Květen 10-12 a 13 – 17 hod (úterý – neděle)
Červen – září 10-12 a 13 – 17 hod (úterý – neděle)

Rodný byt B.Smetany – zámecký pivovar

(prohlídka trvá cca 20 min.)
kontaktní adresa: viz Regionální muzeum, pí Soukupová
Tel.: 461 616 723, e-mail: info@rml.czwww.rml.cz

Dospělí 40,- Kč
Děti (6-15 let), studenti SŠ a VŠ, důchodci nad 65 let a ZTP 20,- Kč
Rodinné vstupné 80,- Kč

Otevírací doba

Duben a říjen 9 – 12 a 13 – 17 hod (pouze víkendy)
Květen až září 9 – 12 a 13 – 17 hod (denně kromě PO)
 • V ostatních měsících je otevřeno pouze pro předem smluvené zájezdy!!!

Regionální muzeum Litomyšl

Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
Tel.: 461 615 287, , info@rml.czwww.rml.cz

Dospělí 60 Kč (40 Kč pouze na výstavu)
Děti (6-15 let), studenti SŠ a VŠ, důchodci nad 65 let a ZTP 30 Kč (20 Kč pouze na výstavu)
Rodinné vstupné 140 Kč (90 Kč pouze na výstavu)

Otevírací doba

Leden až červen Út-Pá  9 – 12 a 13 – 17 hod
So-Ne 9 – 17 hod
Červenec a srpen Út-Ne 9 – 17 hod
Září až prosinec Út-Pá  9 – 12 a 13 – 17 hod
So-Ne 9 – 17 hod

Městská galerie – Dům U Rytířů

Smetanovo náměstí 110, 570 01 Litomyšl
Tel.: 461 614 765, e-mail: galerie@litomysl.cz

Dospělí 40 Kč
Studenti, důchodci od 65 let 20 Kč
Děti do 18 let zdarma

Otevírací doba

Leden až prosinec 10 – 12  a 13 – 17 hod  (úterý – neděle)

Portmoneum – muzeum J. Váchala

(prohlídka cca 20min., max 10 lidí)
T.Novákové 75, 570 01 Litomyšl
Provozuje Regionální muzeum v Litomyšli.
Tel.: 461 615 821, e-mail: klimesova@rml.cz, www.rml.cz

Dospělí 60,- Kč
Děti, studenti, důchodci 40,- Kč
Rodinné vstupné 120,- Kč
Děti do 6 let zdarma

Otevírací doba

duben a říjen 9 – 12 a 13 – 17 hod (sobota a neděle)
květen až září 9 – 12 a 13 – 17 hod (denně kromě PO)
 • Poslední prohlídka v 16:30 hod. Mimo uvedenou dobu dle telefonické domluvy.

Červená věž + Muzeum restaurování a historických technologií

Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
Tel.: 466 036 590, email: Pavla.Novakova@upce.czwww.upce.cz/fr

 dospělí 30 Kč
 studenti, děti, senioři 15 Kč
 skupina nad 10 osob 10 Kč

Otevírací doba od 26. 5. 2017 do 10. 9. 2017:

 Po – Pá  8 – 15 hod
 So – Ne  10 – 15 hod (pouze od 17. 6  do 30. 7. 2017 a 9. 9. a 10. 9. 2017)

 

Zámecké sklepení s expozicí soch Olbrama Zoubka a voskovým Srdcem pro Václava Havla

Smetanova Litomyšl o.p.s., Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Tel.: 461 612 575 nebo 724 063 041 (Ivana Baarová), e-mail: festival@smetanovalitomysl.czwww.smetanovalitomysl.cz

Dospělí 50,- Kč
Děti, studenti, ZTP 20,- Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 100,- Kč

Otevírací doba

Duben a říjen 10 – 16 hod (sobota, neděle a svátky)
Květen 10 – 16 hod (úterý – neděle)
Červen 10 – 17 hod (úterý – neděle)
Červenec, srpen 10 – 18 hod (úterý – neděle)
Září 10 – 17 hod (úterý – neděle)
 • Návštěva zámeckého sklepení i mimo otevírací dobu možná po předchozí domluvě.

Muzeum domečků, panenek a hraček

Jiráskova 4, Litomyšl 570 01
Tel.: 734 802 946, e-mail: panenkylitomysl@seznam.czwww.muzeum-domecku-panenek.cz

Dospělí   85 Kč
Děti (3-15 let), studenti, důchodci, ZTP   45 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti) 240 Kč
Školy a MŠ – děti 10 a více osob   35 Kč

Otevírací doba

Duben 10 – 17 hod (So, Ne a svátky)
Květen 10 – 17 hod (denně)
Červen, červenec, srpen 10 – 17 hod (denně)
Září 10 – 17 hod (denně)
Říjen 10 – 17 hod (So, Ne a svátky)
 • Mimo otevírací dobu dle domluvy.

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže s vyhlídkou

Jiráskova, Litomyšl 570 01
Tel. 461 653 491, 727 878 444, e-mail: info@zamecke-navrsi.czwww.zamecke-navrsi.cz

 • Do nově zrekonstruovaného Piaristického chrámu návštěvníky láká světelná sakrální instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky, dětský program Vzhůru k andělům ale i nově zpřístupněná vyhlídka na průčelí chrámu.

Otevírací doba

Duben, květen 10 – 16 hod (sobota, neděle a svátky)
Červen 10 – 18 hod (neděle-čtvrtek), 10 – 22 hod (pátek-sobota)
Červenec, srpen 10 – 18 hod (neděle-čtvrtek), 10 – 22 hod (pátek-sobota)
Září 10 – 18 hod (denně)
Říjen 10 – 16 hod (sobota, neděle a svátek)

Vstupné

chrám zdarma
vyhlídka z mezivěží kostela 30 Kč
Expozice sakrálního umění Andělé na návrší 60 Kč (cena zahrnuje vstup na ocelovou lávku a vstup na vyhlídku)
200 Kč rodinné vstupné

Komentované Architektonické prohlídky Od pískovce k laminátu

Vstupné

jednotná cena 60 Kč
skupiny 50 Kč / osoba

Pravidelné termíny komentovaných prohlídek

červen-srpen sobota a neděle od 15:00

Prohlídku s průvodcem je možné objednat celoročně na tel. 727 878 444.
Prohlídky rovněž ve večerních hodinách.